Aeratory

Areator sprężynkowy

120,00 zł

AERACJA jak sama nazwa wskazuje oznacza napowietrzenie systemu korzeniowego trawy poprzez rozluźnienia gleby, która na wskutek wielu czynników ulega zbiciu i zagęszczeniu. Przez co do korzeni przedostaje się mniej powietrza, wilgoci i składników odżywczych. Aeracje najczęściej przeprowadza się dwa razy w roku. Na wiosnę - przed pierwszym koszeniem lub po koszeniu, kiedy trawa zaczyna intensywnie rosnąć oraz na jesień.

Powierzchniową aerację wykonuje się poprzez utworzenie niewielkich otworów o głębokości ok 4 cm przez metalowe kolce lub tak zwane "sprężynki" - taką aerację zaleca się dla młodych trawników (do 3 roku od momentu założenia). Do tej czynności możemy użyć aeratorów lub wałów ogrodowych z kolcami.

Areator rurkowy

300,00 zł

AERACJA jak sama nazwa wskazuje oznacza napowietrzenie systemu korzeniowego trawy poprzez rozluźnienia gleby, która na wskutek wielu czynników ulega zbiciu i zagęszczeniu. Przez co do korzeni przedostaje się mniej powietrza, wilgoci i składników odżywczych. Aeracje najczęściej przeprowadza się dwa razy w roku. Na wiosnę - przed pierwszym koszeniem lub po koszeniu, kiedy trawa zaczyna intensywnie rosnąć oraz na jesień.


Głęboką aerację wykonuje się poprzez utworzenie otworów o głębokości ok 8 cm przez specjalne noże rurkowe, taką aeracje zaleca się dla starszych trawników. Do tej czynności możemy użyć aeratorów rurkowych.