AERACJA jak sama nazwa wskazuje oznacza napowietrzenie systemu korzeniowego trawy poprzez rozluźnienia gleby, która na wskutek wielu czynników ulega zbiciu i zagęszczeniu. Przez co do korzeni przedostaje się mniej powietrza, wilgoci i składników odżywczych. Aeracje najczęściej przeprowadza się dwa razy w roku. Na wiosnę - przed pierwszym koszeniem lub po koszeniu, kiedy trawa zaczyna intensywnie rosnąć oraz na jesień.

Powierzchniową aerację wykonuje się poprzez utworzenie niewielkich otworów o głębokości ok 4 cm przez metalowe kolce lub tak zwane "sprężynki" - taką aerację zaleca się dla młodych trawników (do 3 roku od momentu założenia). Do tej czynności możemy użyć aeratorów lub wałów ogrodowych z kolcami.

Głęboką aerację wykonuje się poprzez utworzenie otworów o głębokości ok 8 cm przez specjalne noże rurkowe, taką aeracje zaleca się dla starszych trawników. Do tej czynności możemy użyć aeratorów rurkowych.

Wertykulacja jest to przede wszystkim usunięcie nadmiaru tak zwanego filcu czyli pozostałości wyschniętej trawy, liści oraz innych części roślin, które przywarły do podłoża i utrudniają proces natlenienia oraz nawodnienia systemu korzennego trawy. System równomiernie ułożonych noży może wygrabić filc, usunąć mech, a także porozcinać kępki traw i tym samym poprawić jej napowietrzenie. Noże powinno się ustawić na ok 6 mm zagłębienia, a wyznaczony obszar przejechać wzdłuż i w poprzek.